Privacybeleid

Privacyverklaring Creative CT

Creative CT B.V., gevestigd aan M.H. Tromplaan 3, 7511 JJ Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Full service internetbureau

Als full service internetbureau kunt u rekenen op een oplossingsgerichte aanpak van onze specialisten. Het personeel van Creative CT is deskundig en beschikt over actuele kennis en kunde die past bij onze zakelijke doelgroep. Bedrijven ontvangen een kwalitatieve oplossing die voldoet aan de huidige (web)standaarden. Met meer dan 20 medewerkers zorgen we voor een begin-tot-eind oplossing voor onze klanten.

Hosting & onderhoud

Creative CT levert naast concept, design, development en marketingdiensten ook hosting en onderhoud. Hiermee heeft u één aanspreekpunt voor al uw ‘online zaken’. Wij voorzien in WordPress hosting, Magento hosting, Maatwerk hosting, E-mail hosting en tevens in passende servicecontracten die u als klant ontzorgen. Het personeel van Creative CT kent de materie, de tools en tevens de processen als het gaat om domeinnaam, DNS en hosting beheer. U kunt Creative CT zowel via telefoon als via e-mail benaderen.

Back-ups

Voor onze servers geldt dat voor alle applicaties een back-up wordt gemaakt. Standaard wordt er van de laatste 5 dagen elke dag een back-up bewaard en kan er daarnaast tot circa 30 dagen teruggegaan worden met een back-up die elke 10 dagen gemaakt wordt.

Technische ontwikkeling

De techniek die bedacht, uitgewerkt en gebouwd wordt door Creative CT wordt middels standaarden gemaakt. De oplossingen worden gecontroleerd op juiste werking in alle actuele browsers en apparaten. Tevens wordt er een controle gedaan op de beveiliging van de oplossing.

Online marketing

Creative CT kan klanten adviseren en ondersteunen bij campagnes op gebied van SEO (zoekmachine optimalisatie), SEA (Google Adwords), Social Media en affiliate marketing.

Klachtenregeling

Mochten er klachten zijn omtrent uw oplossing, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar support@creative-ct.nl. Wij zullen uw situatie gemiddeld binnen één werkdag en maximaal binnen één week bekijken en hierop terugkoppeling geven. U mag ook binnen deze tijd een passende oplossing verwachten voor uw klacht.

Contactgegevens

https://www.creative-ct.nl

M.H. Tromplaan 3
7511 JJ Enschede
053 203 3709

Pim Körschner is de Functionaris Gegevensbescherming van Creative CT B.V. Hij/zij is te bereiken via p.korschner@creative-ct.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creative CT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@creative-ct.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creative CT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Creative CT B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Creative CT B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Creative CT B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creative CT B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Creative CT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creative CT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Creative CT B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Creative CT B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics (meten van website bezoeken, conversies)
 • Facebook (voor meten van website bezoeken, conversies en remarketing)
 • Instagram (voor meten van website bezoekers, conversies en remarketing)
 • Albacross (voor meten van website bezoekers en remarketing)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creative CT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@creative-ct.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Creative CT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creative CT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@creative-ct.nl.