Communicatie

Onze aanpak

Met onze aanpak garanderen we een eindproduct waar balans is tussen de winstgevendheid, de schaalbaarheid en de verbinding met de gebruiker.

Veel organisaties zijn ‘top down’ ingericht. Dat houdt in dat verandering begint bij de directie. Zij zijn de beslissers en gaan in gesprek met het team over de voorgenomen verandering en hoe ze deze gaan doorvoeren. Dit past echter niet bij Creative CT, dus wij hebben een ‘bottom up inrichting’. We willen weten wat de gevoelens, meningen en wensen van het team zijn, voordat er een plan van aanpak gemaakt wordt.

Scaling Up-methode

Om samen een richting te bepalen, werken wij met de Scaling Up-methode. Met behulp van bedrijfsretrospectives uit de scrum-methodiek verzamelen we feedback uit de teams. Door middel van het tribe model kunnen onze specialisten de koers van onze algehele propositie beïnvloeden. Creative CT hanteert de Scaling Up-methode ook om te groeien als bedrijf. We willen groeien door middel van slimme overnames en het aangaan van samenwerkingen.

Scrum-methodiek

Creative CT heeft de kernwaarden van de scrum-methodiek omarmt. We kunnen ons 100% vinden in de kernwaarden van de scrum-methodiek: focus, respect, openheid, moed/lef en commitment. We hebben ze zelfs overgenomen als onze eigen waarden en handelen intern en extern volgens deze kernwaarden.

Onze multidisciplinaire teams werken volgens de scrum-methodiek. Zij zijn zelfsturend en leveren als team een eindproduct aan jou als klant. Er is geen teamleider, maar wel een product owner. De product owner is verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten. Op basis van de visie voor het eindproduct, creëert de product owner een backlog met taken en actiepunten. De scrum master coacht het team en coördineert de meetings.

Onze multidisciplinaire teams bestaan altijd uit de volgende specialisten:

  • Front-end developers;
  • Back-end developers;
  • UX/UI designers;
  • Digital marketeers.

Creative CT past de scrum-methodiek ook intern toe. Hierdoor begrijpen we elkaar beter en kunnen we iedereens stem laten horen. Zo organiseren we bedrijfsretrospectives waar iedereen kan vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Ons bounty-eiland is werkgeluk: dat is het ultieme doel waar we met zijn allen naartoe willen.

Scrum werkwijze

Tribe model

De specialisten van Creative CT zijn verdeeld over diverse scrum-teams. Voor interactie tussen de specialisten in de teams helpt het tribe model ons. Het tribe model is opgebouwd met squads, tribes, chapters en guilds. Onze multidisciplinaire teams vormen de squads. De specialisten uit de verschillende teams vormen samen een chapter waarin zij elkaar ondersteunen. Een guild wordt gevormd door een groep mensen uit verschillende squads en chapters die een interesse of expertise delen. Zij kunnen vervolgens samenwerken aan specifieke projecten of onderwerpen. In de praktijk vertaalt dit naar bijvoorbeeld samenwerkingen tussen UX/UI-designers en marketeers op het gebied van conversieoptimalisatie.