E-commerce

Missie en visie

Commitment om jouw bijzonder succesvol te maken.

Creative CT gelooft in verbindende samenwerkingen. We realiseren webshops, klantportalen en oplossingen voor complexe vraagstukken. Wij baseren onze keuzes zoveel mogelijk op beschikbare data. Als bestaande oplossingen niet leiden tot het maximaal te behalen resultaat, gaan we voor maatwerk oplossingen.

Creative CT belooft zich 110% in te zetten om tot het beste resultaat te komen. Wij doen wat je verwacht én een stap extra. We werken met een op data gebaseerde strategie die wordt omgezet in meetbare en haalbare doelstellingen. We willen de verwachtingen overtreffen met de hoogste service en de best mogelijke oplossing. We hebben transparante samenwerkingen, waarin we volledig open communiceren over onze werkwijze en voortgang.

Merkbelofte Creative CT

Missie: wij maken je gewoon bijzonder succesvol

Creative CT is jouw digitale partner in B2B e-commerce. Samen bedenken, creëren en ontwikkelen we bijzonder succesvolle B2B digital commerce oplossingen. We verbinden je met jouw klanten. We willen de maximale potentie van jouw business benutten. Dit doen we door de inzet van de beste werkmethodes, een agile mindset en de scrum projectmethodiek.

Why

We geloven in verbindende partnerships. Wij verbinden jou met je klanten en streven naar een gezonde samenwerking met jou als onze partner. Door onze service, beleving en technologie creëren we een omgeving waarin we elkaar uitdagen en inspireren. We gaan altijd voor de beste digitale oplossingen. Met onze digitale oplossingen laten we jouw business versneld groeien en verbeteren we de beleving van je klanten.

How

Wij werken datadriven: onze oplossingen zijn gebaseerd op statistieken die de toegevoegde waarde onderstrepen. We gebruiken een mix van bewezen technologieën op het gebied van e-commerce. We leveren maatwerk oplossingen voor complexe problemen als bestaande technologie niet voldoet. We maken gebruik van slimme performance marketing.

What

Wij bieden jou de beste samenwerking en kwaliteit op het gebied van digital commerce. We bedenken samen met jou een succesvolle digitale strategie, creëren en ontwikkelen succesvolle maatwerk webshops inclusief klantportalen en PIM-oplossingen. Wij verbinden je met jouw klanten door de inzet van datadriven digital marketing.

Dit is wat Creative CT doet:

 • Strategie
 • Creatie
 • Ontwikkeling
 • Marketing
Kernwaarden Creative CT

Visie: commitment in iedere digitale transformatie

Iedereen binnen Creative CT heeft dezelfde visie op digitalisering. We staan als één blok achter onze kernwaarden en zijn allemaal gecommitteerd aan onze normen en waarden.

De kernwaarden van Creative CT:

 • Focus
  Wij focussen ons op te behalen doelen. Onze doelen zijn duidelijk door het vaststellen van KPI’s. Het is voor iedereen altijd duidelijk wat we doen en hoe we dat doen. Dit bepalen we samen.
 • Respect
  We hebben altijd respect voor andermans mening en nemen de tijd om deze te begrijpen. Intenties zijn altijd goed. We gaan op een positieve manier om met alle feedback die we krijgen, zowel intern als extern.
 • Openheid
  We zijn altijd transparant naar elkaar en naar jou als klant. De scrum werkmethodiek geeft jou als klant gedurende het gehele proces volledig inzicht in de voortgang binnen onze samenwerking.
 • Moed en lef
  We durven fouten toe te geven, ook richting jou als klant. Dit hoort in onze ogen bij een transparante samenwerking.
 • Commitment
  Onze afspraken zijn onvoorwaardelijk: we komen ze altijd na. We committeren ons aan doelstellingen, planningen en deadlines.